PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA PERATURAN DAERAH PROPINSI YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2002

download selengkapnya